Je hebt 0% van deze vragenlijst ingevuld
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in je browser. Hierdoor kun je mogelijk niet alle vragen in deze vragenlijst beantwoorden. Kijk de instellingen van je browser na.

Future Campus

Welkom! In deze vragenlijst onderzoeken we de toekomst van de campus, zowel fysiek als online, in het mbo, hbo en wo in 2040. Het doel van deze vragenlijst is om jouw inzichten en verwachtingen te verzamelen over hoe de campus zich zou kunnen ontwikkelen in de komende jaren, met name gericht op het onderwijs.

De vragenlijst bestaat uit vier delen, elk gebaseerd op een specifiek toekomstscenario volgens de “scenario archetype” methodiek. Een scenario-archetype is een gestandaardiseerd, generiek raamwerk met specifieke kenmerken. De vier scenario archetypen zijn: groei, worst-case, discipline en transformatie. 

  1. Groei-scenario (business as usual): Optimistische toekomst met innovatie, vooruitgang en verbetering van onderwijskwaliteit.
  2. Worst-case scenario (ineenstorting): Pessimistische toekomst met beperkte middelen, achteruitgang en afname van onderwijskwaliteit.
  3. Discipline-scenario (gecontroleerde transformatie): Focus op regulering, duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen het onderwijs.
  4. Transformatie-scenario (nieuwe kansen): Radicale veranderingen, aanpak van maatschappelijke uitdagingen en stimulering van creativiteit en samenwerking.

Deze archetypen helpen om verschillende toekomstbeelden te verkennen en een breder perspectief te bieden. Elk scenario heeft zijn eigen unieke kenmerken en uitdagingen. Je wordt gevraagd om over elk scenario na te denken middels stellingen en open vragen op basis van de beschrijving van dat scenario.

De vragenlijst duurt ongeveer 20-30 minuten om te voltooien. Deelname is anoniem. Mocht je op de hoogte willen blijven van het project, laat dan je emailadres achter. We stellen je deelname en inzichten zeer op prijs. Succes!
 

 

Er zijn 13 vragen in deze vragenlijst.